Produkty ze Znakiem „Doceń Polskie” na billboardach

GROTGROT
Pojawiły się billboardy jednego z laureatów Programu promocyjnego „Doceń polskie” – Zakładu Przetwórstwa Mięsnego GROT.

Nagrodzone Znakiem „Doceń polskie” produkty można podziwiać w Łodzi, m.in. na billboardzie przy jednym z najruchliwszych rond, a mianowicie przy rondzie Solidarności oraz przy ul. Rzgowskiej na wysokości ul. Strażackiej.