Program „Doceń polskie” w magazynie Fakty

FAKTY
Obszerna informacja na temat Programu promocyjnego „Doceń polskie” – prezentacja Programu, jego najważniejszych założeń i idei działania została opublikowana w numerze 6. dwumiesięcznika „Fakty” – prestiżowego magazynu poruszającego główne aspekty polskiego życia gospodarczego i politycznego.

Magazyn „Fakty” to komentarze i analizy poświęcone najważniejszym gałęziom polskiej gospodarki i najistotniejszym wydarzeniom na rynku.

Prezentacja Programu „Doceń polskie” na jego łamach świadczy o  rosnącym znaczeniu i coraz wyższej randze Znaku „Doceń polskie” wśród polskich producentów i konsumentów.