Wydłuża się lista produktów ubiegających się o godło „Doceń polskie”

docen_polskie_komrol_logo
Do zestawienia artykułów spożywczych, które 29 stycznia oceni Loża Ekspertów programu „Doceń polskie” dopisujemy trzy wyroby KOM-ROL Kobylniki sp. z o.o.
W certyfikacji wezmą udział Polędwiczki sopelki, Szynka biała i Kiełbasa swojska tego producenta.

Jak podkreślają przedstawiciele firmy, KOM-ROL Kobylniki należy do wyróżniających się przedsiębiorstw rolniczych w kraju – zarówno pod względem skali prowadzonej działalności jak i osiąganych efektów produkcyjnych i ekonomiczno-finansowych. Przedsiębiorstwo zatrudniające około 450 pracowników działa na terenie trzech gmin powiatu inowrocławskiego (woj. kujawsko-pomorskie): Kruszwica, Dąbrowa Biskupia, Inowrocław.

Firma jest ukierunkowana na hodowlę i chów zwierząt, a także intensywną produkcję roślin oraz przetwórstwo rolne. Prowadzi także (poprzez sieć własnych sklepów) działalność handlową oraz usługi gastronomiczno-hotelarskie w Pałacu w Kobylnikach.

W uprawie KOM-ROL Kobylniki dominują buraki cukrowe, pszenica i rzepak. Zboża stanowią prawie 40% wszystkich upraw, zaś rzepak i buraki – po 13%. Produkcja roślinna jest w znacznym stopniu podporządkowana rozwiniętej produkcji zwierzęcej, dlatego też rośliny pastewne zajmują w strukturze zasiewów ponad 36%, a dominują wśród nich kukurydza i lucerna.

KOM-ROL Kobylniki stosuje na szeroką skalę nowoczesne technologie uprawy oraz szeroką gamę odmian roślin, środków ochrony roślin i nawozów, dzięki temu wyniki uzyskiwane w produkcji roślinnej są na dobrym, europejskim poziomie.

Najważniejszym jednak działem produkcyjnym jest produkcja zwierzęca, a w szczególności produkcja mleka. Ogółem w Spółce hoduje się 5500 sztuk bydła w tym 2000 krów. Wydajność w najlepszych oborach sięga poziomu 11000 kg. – Wieloletnia, konsekwentna praca hodowlana plasuje spółkę w czołówce producentów mleka w kraju – zaznaczają przedstawiciele firmy z kujawsko-pomorskiego.

Drugim (pod względem skali produkcji) kierunkiem produkcji zwierzęcej jest prowadzony w cyklu zamkniętym chów trzody chlewnej, której stado liczy około 10500 sztuk, w tym 760 macior. Spółka prowadzi także zarodową hodowlę owiec, w tym stado zachowawcze Merynosa polskiego. Warto zwrócić uwagę na fakt, iż tamtejsze stado owiec rasy Ile de France jest jednym z najlepszych stad w kraju.

Produkowany przez spółkę żywiec jest ubijany i przerabiany we własnym zakładzie przetwórczym. Zakład ten spełnia wszystkie wymagania sanitarne nałożone przez UE, a wysokie kwalifikacje i doświadczenie załogi umożliwiają produkcję wyrobów o najwyższej jakości.
Wyroby produkowane są tylko z surowca pozyskanego z własnej hodowli, w oparciu o tradycyjne polskie receptury, z zastosowaniem  tylko naturalnych przypraw.

– U nas liczy się najwyższa jakość, najlepszy smak  i tradycja – zapewniają reprezentanci firmy.
Szynka biała,  Polędwiczki sopelki, Kiełbasa swojska,  czy Szynka surowa wędzona z tradycyjnej  wędzarni cieszą się nie tylko dużym powodzeniem wśród klientów, ale były także były wielokrotnie wyróżniane i nagradzane.
docen_polskie_komrol_01 docen_polskie_komrol_02 docen_polskie_komrol_03