AVE w PAŹDZIERNIKU wyniosło aż 305 681 zł!

Miło nam poinformować, iż wartość ekwiwalentu AVE dla publikacji opublikowanych w październiku na temat Ogólnopolskiego Programu Promocyjnego „Doceń polskie”, jak i jego laureatów wyniosła AŻ 305 tys. złotych!

Czym jest AVE?
Najbardziej popularną metodą badania efektywności działań PR w zakresie obsługi prasowej (media relations) są publikacje, jakie ukazują się na temat firmy w różnego rodzaju mediach. Skuteczną metodą oceny ich wagi jest tzw. wskaźnik AVE (Advertising Value Equivalency), czyli ekwiwalent reklamowy. Poprzez porównanie powierzchni lub czasu emisji danej informacji do tożsamej emisji reklamowej, określa się wartość publikacji w pieniądzu. Ekwiwalent taki jest sumą, jaką firma musiałaby wydać przy zakupie porównywalnej powierzchni reklamowej.