Najbliższa ocena żywności będzie miała miejsce 31 stycznia!

31 stycznia 2018 roku, już teraz warto zapamiętać tę datę. Dlaczego? Tego dnia w Sosnowcu (a ściślej – w Hotelu Centrum Sosnowiec) odbędzie się XXVII atestacja żywności organizowana w ramach Ogólnopolskiego Programu Promocyjnego „Doceń polskie”.

To pierwszy z czterech audytów zaplanowanych na nadchodzący rok. Zdobywając certyfikat „Doceń polskie” już w styczniu, można zaplanować całoroczne działania związane z godłem promocyjnym. Producent nagrodzonej żywności będzie mógł włączyć znak programu we wszystkie swoje przedsięwzięcia (kampanie, materiały reklamowe, udział w targach etc), ale także korzystać z propozycji twórców programu. Pomysłami i inspiracjami dot. wykorzystania potencjału znaku „Doceń polskie” dzielimy się regularnie, m.in. poprzez korespondencję mailową z laureatami programu.

Patronat honorowy nad wszystkimi dotychczasowymi certyfikacjami sprawował Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, najbliższe wydarzenie nie będzie się w tym względzie od nich różnić. Więcej informacji o honorowym patronacie Ministra można znaleźć w zakładce Centrum Prasowe.

Sednem każdego audytu jest indywidualna ocena zgłoszonych produktów spożywczych. Poprzednio członkowie Loży Ekspertów sprawdzili ponad 230 różnorodnych artykułów żywnościowych (więcej na ten temat tutaj) z oferty 76 producentów z całego kraju.

Wytwórców żywności już teraz zapraszamy do przesyłania zgłoszeń – stosowane formularze można pobrać bezpośrednio z zakładki „Program”. Laureatom XVIII atestacji przypominamy, że niebawem dobiegnie końca 2-letni okres, na jaki przyznane zostały godła jakości. Zapraszamy do zgłaszania produktów do ponownej (kolejnej) oceny.

Jakie korzyści otrzymują producenci nagrodzonej żywności? Zestawienie opisujące 12 obszarów wsparcia dla firm jest dostępne na stronie programu. Zapraszamy do lektury i zgłaszania swoich propozycji. Udział w certyfikacji jest bezpłatny i niezobowiązujący, każdy wytwórca może poddać ocenie dowolną liczbę wyrobów.