Pierwsze w tym roku obrady Loży Ekspertów

Pieczywo, nabiał, mięsa, napoje, ryby, przekąski, słodycze, makrony, oleje, alkohole, przetwory – to tylko wybrane grupy produktów, których jakość już dziś sprawdzi Loża Ekspertów programu „Doceń polskie”. 
Różnorodność to cecha charakterystyczna atestacji organizowanych w ramach przedsięwzięcia propagującego rodzime wyroby spożywcze oraz ich wytwórców. Program „Doceń polskie” ma otwarty charakter – może do niego przystąpić każdy producent oferujący żywność z „polskim akcentem”. Udział w certyfikacji jest bezpłatny, a liczba zgłoszonych propozycji nieograniczona.

Do pierwszej w tym roku oceny żywności zakwalifikowano specjały z asortymentu ponad 70 firm z całego kraju. Istotne jest, że większość producentów przystępujących do styczniowego audytu posiada już godła promocyjne. Firmy te zabiegają o wyróżnienie kolejnych propozycji z oferty lub możliwość dalszego posługiwania się znakiem „Doceń polskie”. Godło promocyjne jest przyznawane na 2 lata, stąd niektóre wyroby zostaną ocenione powtórnie, po raz trzeci, a nawet po raz czwarty. Udział laureatów w kolejnych audytach dowodzi o sile znaku „Doceń polskie” i potencjale godła promocyjnego.

Kto tym razem będzie miał powody do radości? Informacje o nagrodzonych produktach będziemy publikować na blogu. Tu także dostępne są opisy specjałów zgłoszonych do oceny.

To XXXI atestacja w historii programu promocyjnego „Doceń polskie”. Loża Ekspertów obraduje co kwartał. Pracom specjalistów z branży spożywczej przewodniczy Mirek Drewniak, współzałożyciel Klubu Szefów Kuchni.

Od pierwszej certyfikacji, honorowy patronat nad atestacjami sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.