Firma MARKAM kolejnym uczestnikiem XXXII certyfikacji żywności

Kaszanka z Kasinki, Pasztetowa z Kasinki, Kiełbasa ze Świniobicia oraz Kiełbasa swojska tradycyjna z Kasinki to wyroby, których smak, w trakcie XXXII certyfikacji żywności pozna Loża Ekspertów programu Doceń polskie. Specjaliści z branży spożywczej przyznają punkty wspomnianym produktom w trzech kategoriach: smak, wygląd i stosunek ceny do jakości. Wyniki poznamy już 15 maja.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe MARKAM założone zostało 28 czerwca 1984 roku, natomiast zakład produkcji wędlin rozpoczął działalność 7 lipca 1991 roku. Przedsiębiorstwo zlokalizowane jest w województwie małopolskim, w miejscowości Kasinka Mała, wsi położonej w dolinie Raby, pomiędzy Szczeblem i Lubogoszczem, w Beskidzie Wysypowym.

PPHU MARKAM jest nowoczesnym przedsiębiorstwem, które postawiło na rozwój poprzez transfer nowych technologii i inwestycje służące produkcji wyrobów najwyższej jakości, zapewniających pełne bezpieczeństwo żywnościowe konsumentom. Hodowla, ubój, produkcja – to łańcuch gwarantujący dużą elastyczność i odporność na wahania koniunktury rynkowej oraz najwyższą jakość produktu końcowego, który wytwarzany jest pod stałą kontrolą służb weterynaryjnych na każdym etapie produkcji. Podstawowymi kierunkami działalności jest uprawa zbóż, hodowla trzody chlewnej, ubój zwierząt rzeźnych, przetwórstwo mięsa i handel wyrobami mięsno – wędliniarskimi.

– „Tworzenie jakości” w naszej firmie zaczyna się już w naszym Gospodarstwie Rolnym w Cichawie, gdzie na polach uprawnych (nawożonych obornikiem) w czystym rejonie obrzeży Puszczy Niepołomickiej uprawiamy zboża, które później przetwarzamy na pasze. Tylko taką paszą karmimy hodowane przez nas zwierzęta. Pozwala nam to na pełną kontrolę łańcucha pokarmowego, jak i identyfikację surowca na każdym etapie produkcji – informują producenci.Do Zakładu Przetwórstwa, Uboju i Rozbioru trafia najwyższej jakości surowiec mięsny, który jest przetwarzany na smakowite szynki i kiełbasy.  – W przetwórni produkcja, wprawdzie na nowoczesnych maszynach, ale prowadzona jest w oparciu o tradycyjne receptury. Sam proces wędzenia prowadzony jest w wędzarniach opalanych drewnem z miejscowych lasów, co nadaje specyficzny zapach oraz niepowtarzalny smak wyrobom z Kasinki. Nie bez znaczenia jest również fakt, że woda używana przy produkcji wędlin pochodzi ze źródła położonego na zboczu góry Szczebel, wysoko ponad siedzibami ludzkimi i również ona przyczynia się do tego, że nasze wyroby posiadają niepowtarzalne walory smakowe – dodają wytwórcy.

O tym, że wyroby firmy są najwyższej jakości, świadczą liczne nagrody i wyróżnienia w konkursach, których pełna lista znajduje się na stronie internetowej przedsiębiorstwa www.markam.pl.

Wyroby przedsiębiorstwa sprzedawane są w sieci sklepów oznaczonych logo firmy w Małopolsce
i na Śląsku, a także w przyzakładowym sklepiku w Kasince Małej.