Jakość, regionalizm, tożsamość

Z dr inż. Magdaleną Szczupak-Woźniczką – Prokurentem ZM Viando
rozmawia Katarzyna Salomon

ZM Viando do Programu Promocyjnego „Doceń polskie” przystąpiły po raz pierwszy. Skąd decyzja o poddaniu się ocenie przez Lożę Ekspertów?
Od lat Zakłady Mięsne Viando są aktywnym uczestnikiem rynku. Od lat poddają się zewnętrznym ocenom jakości produktów wytwarzanych w ZM Viando, m.in. konkurs Poznaj Dobrą Żywność, QAFP. Firma była wielokrotnie nagradzana na Międzynarodowych Targach Poznańskich, w tym Złotym Medalem MTP i wyróżnieniem Prezydenta RP. Z uwagi na bardzo regionalny (polski) charakter konkursu podjęliśmy decyzję o weryfikacji jakości naszego produktu przez Lożę Ekspertów.

Skąd dowiedzieli się Państwo o Programie Promocyjnym „Doceń polskie”?
W poszukiwaniu inicjatyw gospodarczych promujących polskie produkty wytworzone przez polskich producentów natknęliśmy się na ten Program Promocyjny.

Magdalena Szczupak-Woźniczka – Prokurent ZM Viando

W XXXII certyfikacji Programu prestiżowy tytuł „Doceń polskie TOP PRODUKT” zdobyły Frankfurterki wędzone z Kujaw. Co według Pani zadecydowało o ich sukcesie?
W Zakładach Mięsnych Viando główną rolę w polityce jakości, tworzeniu procedur, norm, receptur, warunkujących nadzór nad obrotem mięsa i przetworów mięsnych „od pola do stołu” odgrywa istniejąca od ponad 45 lat Właścicielska Wspólnota Gospodarcza. Zakłady Mięsne Viando są jedną z nielicznych firm, która działa w zamkniętym cyklu produkcyjnym „od pola do stołu” począwszy od uprawy roślin, hodowli zwierząt, a kończąc na wyrobach wędliniarskich. 100% mięsa z pochodzi od zwierząt hodowanych na Kujawach. Obecnie również pracujemy nad innowacyjnym programem hodowli świń, co w jeszcze lepszym stopniu przełoży się na smak naszego mięsa.

W jaki sposób planujecie promować nagrodzone produkty?
Jakość, regionalizm, tożsamość naszych produktów będziemy komunikować zarówno w przekazach zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Chcemy, żeby nasze produkty były „trendy”. Dlatego główny akcent kładziemy na regionalizm. W związku z tym, że znamy źródło pochodzenia naszego żywca, mamy wpływ na to, że surowiec jest najwyższej jakości i zamierzamy precyzyjnie to komunikować naszym odbiorcom.

I ostatnie pytanie – czy, według Pani, inicjatywy takie jak Program Promocyjny „Doceń polskie” są potrzebne polskim konsumentom i producentom, i dlaczego?
W pełni zgadzam się z postawioną tezą. Nie mniej ze względu na skomplikowaną, trudną sytuację polskich przedsiębiorstw branży mięsnej należy dołożyć wszelkich starań (zarówno ze sfer rządowych i samorządowych), aby wspierać promocję i rozwój polskich produktów, polskich producentów dla polskich i zagranicznych konsumentów. Program Promocyjny „Doceń polskie” wpisuje się strategię rozwoju ZM Viando i stąd myślimy o poddaniu ocenie kolejnych produktów przez Lożę Ekspertów.

Dziękuję za rozmowę.