Już teraz warto zaznaczyć w kalendarzu środę, 15 maja


Tego dnia w Sosnowcu odbędą się kolejne obrady Loży Ekspertów Ogólnopolskiego Programu Promocyjnego „Doceń polskie”. To będzie XXXII atestacja artykułów spożywczych.

Tak się składa, że tego dnia przypada wspomnienie św. Izydora, patrona rolników. Będzie to więc podwójne, majowe święto producentów żywności.

Zasady oceniania wyrobów i przyznawania znaków jakości „Doceń polskie” pozostają niezmienne. Do atestacji kwalifikowane są wyłącznie wyroby z tzw. polskim akcentem. Członkowie jury wystawiają im noty za smak, wygląd i stosunek jakości do ceny. Wyróżnienia są przyznawane wyłącznie artykułom, które otrzymają wysoką liczbę punktów (minimum 7,5 pkt.).

Godła promocyjne są przyznawane na 24 miesiące: z tego względu majowa atestacja będzie szczególnie istotna dla laureatów XXII i XXIII atestacji. Producenci, których wyroby zostały wyróżnione przed 2 laty mogą  ubiegać się o ich ponowne wyróżnienie.

Program promocyjny ma otwarty charakter. Specjały ze swojej oferty mogą zgłaszać wytwórcy z całego kraju, bez względu na wielkość produkcji, czy zasięg. Liczba artykułów nie jest ograniczona.

Szczegółowych informacji dostarcza zakładka „Program”. Z tej strony można pobrać także regulamin oraz formularze zgłoszeniowe.