Kampania promocyjna Programu „Doceń polskie” w sklepach sieci INTERMARCHE

Intermarche
Sieć sklepów INTERMARCHE, uczestnik II i III Certyfikacji Programu „Doceń polskie” – MARKI WŁASNE, rozpoczęła właśnie ogólnopolską kampanię promocyjną produktów, które otrzymały prawo posługiwania się Godłem Programu.

Działania oparte są na:
– billboardach umieszczonych w okolicach sklepów
– plakatach na zewnątrz i wewnątrz sklepów
– „kiwaczkach” umieszczonych bezpośrednio na półkach z produktami posiadającymi Certyfikat „Doceń polskie”
– oznaczeniach bezpośrednio na produktach

Wydano również specjalny Katalog przybliżający konsumentom ideę Programu „Doceń polskie” oraz prezentujący produkty, które otrzymały Godło podczas II Certyfikacji.

IntermarcheIntermarcheIntermarcheIntermarcheIntermarcheIntermarcheIntermarcheIntermarcheIntermarcheIntermarcheIntermarcheIntermarcheIntermarcheIntermarcheIntermarcheIntermarcheIntermarcheIntermarcheIntermarcheIntermarcheIntermarcheIntermarche