Łosoś Jurajski zostanie oceniony przez ekspertów

Pierwsza na świecie w pełni proekologiczna ferma łososia atlantyckiego wykorzystująca wodę termalną sprzed 150 milionów lat – w ten sposób swoją działalność opisują przedstawiciele firmy Jurassic Salmon Sp. z o.o. Spółka z siedzibą w Dreżewie zajmuje się chowem i hodowlą łososia atlantyckiego w zamkniętych obiegach wody, umiejscowionych w nowoczesnej hali o powierzchni 0,9 hektara. Firma istnieje od 2013 roku.

Hodowla ryb w systemach zamkniętych w pełni koresponduje z ideami zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnej produkcji, pozwala minimalizować negatywny wpływ działalności na środowisko naturalne oraz dbać o optymalną kondycję i dobrostan ryb. Stanowi swoistą odpowiedź na stale rosnący popyt na ryby oraz produkty rybne, przy równoczesnym kurczeniu się naturalnych zasobów ryb w morzach i oceanach – przekonują reprezentanci spółki.
Jak uzupełniają, zlokalizowany w Janowie Zakład Chowu i Hodowli Ryb Jurassic Salmon jest najnowocześniejszym oraz najbardziej technologicznie zaawansowanym obiektem przeznaczonym do hodowli Łososia atlantyckiego. – To także pierwszy na świecie obiekt wykorzystujący do tego celu zasolone wody geotermalne oraz trzeci prowadzący produkcję od jaja do osobnika dorosłego. Na uwagę zasługuje fakt, że jest to największy tego typu zakład na kontynencie europejskim ulokowany poniżej Półwyspu Jutlandzkiego – dodają.
Osoby zainteresowane uzyskaniem bardziej szczegółowych informacji na temat działalności spółki, w tym cyklu hodowli łososia, zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej www.jurassicsalmon.pl.

Opisywana hodowla jest jedną na świecie, w której łosoś rozwija się i rośnie w bardzo czystej i bezpiecznej mikrobiologicznie wodzie geotermalnej z okresu Dolnej Jury, pochodzącej z odwiertu o głębokości 1224,5 m p.p.m. Woda ta liczy 150 milionów lat: posiada szereg mikro- i makroelementów, których obecność pozytywnie wpływa na kondycję i zdrowotność ryb oraz jakość mięsa. Co więcej, nie jest ona zanieczyszczona metalami ciężkimi, dioksynami, WWA oraz innymi szkodliwymi substancjami, które mogą kumulować się w łososiach hodowanych w wodach otwartych.
Wyczerpujących informacji na temat łososia opisywanej spółki dostarcza przytoczona wcześniej witryna internetowa oraz strona www.LososJurajski.pl. Tam także dostępne są inspiracje kulinarne i zestawienie sklepów, w których można nabyć ryby z opisywanej hodowli.

Już niebawem o walorach łososia przekonają się członkowie Loży Ekspertów programu „Doceń polskie”. Podczas najbliższego audytu ocenie jury poddany zostanie Łosoś Jurajski świeży z głową. Propozycja zostanie sprawdzona dnia 25 kwietnia br., kiedy to w Sosnowcu odbędzie się XXVIII atestacja żywności programu „Doceń polskie”. Obradom grona specjalistów przewodniczyć będzie Mirek Drewniak, współzałożyciel Klubu Szefów Kuchni.