Mąki z Młyna Jaczkowice po raz czwarty z Godłem “Doceń polskie TOP PRODUKT”!

Podczas XXXVI Certyfikacji Programu Promocyjnego “Doceń polskie” członkowie Loży Ekspertów podjęli decyzję o przyznaniu najwyższego Godła Ogólnopolskiego Programu Promocyjnego “Doceń polskie” Mąkom z Młyna Jaczkowice. O Godło promocyjne ubiegało się pięć mąk, a każda z nich otrzymała najwyższe noty we wszystkich ocenianych kategoriach. Zdobywcami Znaku “Doceń polskie TOP PRODUKT” zostały:

Dolnośląska mąka krupczatka typ 500 

Dolnośląska mąka luksusowa typ 550

– Dolnośląska mąka poznańska typ 500

Dolnośląska mąka tortowa typ 450

Dolnośląska mąka wrocławska typ 500 

 

U podstaw ich sukcesu leży wiele czynników. Należy do nich nie tylko najwyższa jakość surowca, ale również  odpowiednio dobrany proces przemiału ziarna –  przed przemieleniem jest ono dokładnie czyszczone, później następuje jego nawilżanie. Począwszy więc od zakupu surowca, poprzez jego przemiał, magazynowanie, aż po pakowanie mąki i jej dystrybucję, ogromny nacisk kładziony jest  na zapewnienie najwyższej jakości produktów. Wszystko po to aby, uzyskać maksymalną satysfakcję klientów. Stosowany jest także rozbudowany system kontroli jakości obejmujący każdy etap produkcji mąki i otrąb – od dostawy, do gotowego produktu. Nie należy też zapominać o ludziach – wykwalifikowanej kadrze pracowniczej, która w proces produkcji mąki wkłada nie tylko swoją wiedzę, ale i całe serce. 

****

Celem programu „Doceń polskie” jest promocja wysokiej jakości produktów spożywczych dostępnych na polskim rynku. Ich selekcją, oceną i przyznaniem certyfikatu „Doceń polskie” zajmują się specjaliści zawodowo związani z żywnością i technologią żywienia, którzy tworzą Lożę Ekspertów. Zasiadają w niej m.in. członkowie Klubu Szefów Kuchni.