Podsumowujemy kolejny rok i… korzyści wynikające z posiadania godła „Doceń polskie”

Raport obecności w mediach


12 miesięcy
i 816 publikacji w mediach wartych niemal 800 tys. złotych – tak najkrócej można podsumować kolejny rok obecności laureatów programu promocyjnego „Doceń polskie” w mediach.

Co miesiąc ukazuje się średnio 68 materiałów na temat producentów, których wyroby spożywcze zostały nagrodzone certyfikatem „Doceń polskie”. Teksty te są zamieszczane w mediach lokalnych, ogólnopolskich i branżowych. To konkretna korzyść związana z posiadaniem znaku „Doceń polskie”.

Szczegółowe informacje dotyczące obecności laureatów programu w mediach są zawarte w opracowaniu „Raport obecności w mediach”

Na tym jednak nie koniec, laureaci programu mogą bezpłatnie korzystać z innych narzędzi.  Informacje na ich temat są publikowane m.in.:
– na blogu programu https://blog.docenpolskie.pl/
– w kwartalniku „Doceń Dobre Wiadomości”  
– na Mapie Dobrego Smaku  
– w mediach społecznościowych  

… a samo godło Programu (zastrzeżone w Urzędzie Patentowym RP) może być przez firmy wykorzystywane na wszystkich polach eksploatacji. Takich jak np.: opakowania nagrodzonych produktów, materiały reklamowe (ulotki, foldery, teczki etc), samochody firmowe, reklamy (bannery, billboardy), stoiska wystawiennicze, media społecznościowe.

Wszystkich zainteresowanych korzystaniem z potencjału certyfikatu „Doceń polskie” zapraszamy do kontaktu. Najbliższy audyt, kiedy to zapadnie decyzja, które ze zgłoszonych wyrobów otrzymają certyfikat jakości, odbędzie się 1 lutego 2017 r. w Sosnowcu.

Przypominamy najważniejsze adresy:
regulamin programu i formularze zgłoszeniowe do pobrania
centrum prasowe  
zestawienie nagrodzonych dotychczas artykułów spożywczych