Dziś Światowy Dzień Żywności i Walki z Głodem

Światowy Dzień Żywności i Walki z Głodem (ŚDŻ) został ustanowiony w roku 1979 przez Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO). W tym roku ŚDŻ będziemy obchodzić po raz 40.

Celem Światowego Dnia Żywności jest przeciwdziałanie wciąż obecnemu na świecie problemowi głodu, jak również przeciwdziałanie marnotrawstwu żywności na globalną skalę oraz podnoszenie świadomości społecznej na temat problemów żywnościowych świata.
Wybór daty nie jest przypadkowy – 16 października 1945 roku utworzono bowiem FAO.

Światowy Dzień Żywności uświadamia nam, że produkty spożywcze są swego rodzaju skarbem, niedostępnym w odpowiedniej ilości wszystkim ludziom. Taki dzień pozwala na artykuły żywnościowe spojrzeć z zupełnie innej perspektywy. Podobny wydźwięk ma Dzień polskiej żywności – „święto” ustanowione przez twórców programu „Doceń polskie”. Ów dzień, celebrowany 25 sierpnia, ma podkreślić szczególne znaczenie rodzimych produktów spożywczych i wysiłek ich wytwórców.

W związku ze ŚDŻ organizowane są różnorodne akcje mające zwrócić uwagę opinii publicznej na problem głodu i niedożywienia. Niektóre z nich to Program dożywiania dzieci Pajacyk prowadzony przez Polską Akcję Humanitarną od 1998 roku, kampania Walka z Głodem realizowana przez Polski Czerwony Krzyż, czy Ogólnopolska Akcja Charytatywna „Okruszek”, której celem jest pomoc w dokarmianiu ubogich.