Polski Kongres Rolnictwa: 19 maja konferencja w Warszawie

docen_polskie_polskikongresrolnictwa_0
19 maja w Warszawie odbędzie się druga konferencja Polskiego Kongresu Rolnictwa, czyli cyklu dziesięciu spotkań, których celem jest m.in. integracja branży rolno-spożywczej i promocja rodzimej żywności. Jednym z honorowych patronów przedsięwzięcia jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Partnerem merytorycznym konferencji jest program promocyjny ”Doceń polskie”.

Ideą cyklicznych konferencji organizowanych w ramach Polskiego Kongresu Rolnictwa jest stworzenie platformy do debaty, wymiany poglądów i doświadczeń, a także promocja polskiej zdrowej żywności. Spotkania adresowane są do rolników, producentów i przedsiębiorców z branży rolno-spożywczej, a także do producentów maszyn rolniczych oraz przedstawicieli ośrodków doradztwa rolniczego, instytucji rolniczych i samorządów.
Patronat honorowy nad kongresem sprawują: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Prezes Agencji Rynku Rolnego, Główny Inspektor Sanitarny i Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Pierwsza z zaplanowanych dziesięciu konferencji w ramach Polskiego Kongresu Rolnictwa miała miejsce 28 kwietnia w Gniewinie (woj. pomorskie).
Drugie spotkanie odbędzie się 19 maja w Warszawie. Patronem tego wydarzenia jest Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski, Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik i Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.

W uroczystym otwarciu poniedziałkowej konferencji udział wezmą m.in. Waldemar Pawlak – prezes Fundacji Polski Kongres Gospodarczy, Jarosław Wojtowicz – zastępca prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Jarosław Kalinowski – poseł do Parlamentu Europejskiego.
W sesji plenarnej pod hasłem ”Branża rolno-spożywcza motorem napędowym polskiej gospodarki” uczestniczyć będą. m.in. przedstawiciele Agencji Rynku Rolnego, a także: Wiesław Różański (prezes Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego), Andrzej Szumowski (prezes Stowarzyszenia Polska Wódka) i Jerzy Wierzbicki (przewodniczący Grupy Roboczej Promocja Copa Cogeca).

Po debacie otwierającej odbędą się dwie sesje paneli tematycznych. Na pierwszą z nich składają się dyskusje pt. ”Rolnictwo i obszary wiejskie na Mazowszu”, ”Eksport i promocja polskiej żywności” oraz ”Potęga polskiego rolnictwa”. Drugi panel tworzyć będą spotkania pod hasłem ”Jakość i bezpieczeństwo żywności” i ”Polski rolnik – nowoczesny biznesmen i manager”.
Wymienione debaty odbywać się będą jednocześnie.

Partnerem merytorycznym konferencji jest Ogólnopolski Program Promocyjny ”Doceń polskie”. Celem realizowanego od 2011 roku przedsięwzięcia jest promowanie rodzimej żywności wysokiej jakości oraz jej producentów.
W ramach programu co kwartał organizowane są audyty, podczas których Loża Ekspertów, grono specjalistów posiadających wieloletnie doświadczenie w branży spożywczej, ocenia produkty żywnościowe. Certyfikaty ”Doceń polskie” nadawane są wyłącznie tym wyrobom, którym eksperci przyznali określoną regulaminem programu liczbę punktów za smak i wygląd oraz stosunek jakości produktu do jego ceny.
Polski Kongres Rolnictwa to kolejne przedsięwzięcie, w które się zaangażowaliśmy. Inicjatywy zapewniające wymianę doświadczeń i poglądów, także na temat możliwości promocji  polskiej żywności, są potrzebne. Cieszę się, że konferencje mają cykliczny charakter i odbywają się w różnych częściach Polski – taka formuła umożliwia analizę zagadnień istotnych dla poszczególnych regionów naszego kraju – mówi Marek Bielski, twórca Ogólnopolskiego Programu Promocyjnego ”Doceń polskie”.
docen_polskie_polskikongresrolnictwa