Specjały z Powiśla zostaną ocenione ponownie

Powiślańska śliwka w occie i Ocet z powiślańskiej śliwki to specjały, które niemal 2 lata temu zdobyły znaki jakości „Doceń polskie” i tytuły TOP PRODUKT. Jako, że certyfikaty programu są przyznawane właśnie na 24 miesiące, oba wyroby zostaną sprawdzone raz jeszcze. Jeśli ponownie zyskają uznanie Loży Ekspertów (wyrażone punktami przyznawanymi za smak, wygląd i stosunek jakości do ceny), ich producent zyska możliwość dalszego promowania żywności godłem „Doceń polskie”. Wyroby zostaną powtórnie sprawdzone podczas XXV atestacji, która odbędzie się 26 lipca br. w Sosnowcu.

Warto wiedzieć, że oba artykuły spożywcze zostały w 2011 roku wpisane na ministerialną Listę Produktów Tradycyjnych. Oba powstają na bazie starych receptur. Śliwka jest świetnym dodatkiem m.in. do mięs, zaś ocet śliwkowy może być (zamiast zwykłego) dodawany do barszczu, można w nim także moczyć śledzie.
Produkty można nabyć na imprezach plenerowych i targach, w których uczestniczą przedstawiciele Stowarzyszenia Mieszkańców i Sympatyków Wsi Rakowiec. Nagrodzone artykuły spożywcze pochodzą bowiem z oferty tej działającej od kwietnia 2009 roku organizacji. Prezesem Zarządu Stowarzyszenia jest p. Elżbieta Szczukowska.

Podejmowanie działań w celu upowszechniania czynnego udziału mieszkańców wsi w krzewieniu i tradycji wiejskiej; podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, a w szczególności kształtowanie aktywnego uczestnictwa dzieci i młodzieży w celu zapewnienia harmonijnego rozwoju oraz ochrony ich zdrowia oraz wyrobienia nawyków społecznie akceptowanego współzawodnictwa – m.in. takie cele stawia sobie Stowarzyszenie.
Informacje na temat jego działalności są dostępne na stronie www.stowarzyszenierakowiec.pl.