U nas liczy się najwyższa jakość, najlepszy smak i tradycja

docen_polskie_komrol_logo
Takie motto przyświeca kolejnemu laureatowi XI audytu. KOM-ROL Kobylniki Sp. z o.o., bo o tej firmie mowa, zdobyła trzy certyfikaty „Doceń polskie”. Przytoczone słowa znajdują więc odzwierciedlenie w rzeczywistości. Wyróżnione przez Lożę Ekspertów produkty to: Kiełbasa swojska, Polędwiczki sopelki oraz Szynka biała. Warto dodać, że eksperci programu „Doceń polskie” przyznali wysokie noty wszystkim specjałom z Kobylnik, które wzięły udział w audycie.

Jak podkreślają przedstawiciele firmy, KOM-ROL Kobylniki należy do wyróżniających się przedsiębiorstw rolniczych w kraju – zarówno pod względem skali prowadzonej działalności jak i osiąganych efektów produkcyjnych i ekonomiczno-finansowych. Przedsiębiorstwo zatrudnia około 450 pracowników i działa na terenie trzech gmin powiatu inowrocławskiego (woj. kujawsko-pomorskie): Kruszwica, Dąbrowa Biskupia i Inowrocław. Firma jest ukierunkowana na hodowlę i chów zwierząt, a także intensywną produkcję roślin oraz przetwórstwo rolne. Prowadzi także (poprzez sieć własnych sklepów) działalność handlową oraz usługi gastronomiczno-hotelarskie w Pałacu w Kobylnikach.

Do opisywanego przedsiębiorstwa należy stado trzody chlewnej liczące około 10500 sztuk, w tym 760 macior. Spółka prowadzi także zarodową hodowlę owiec, w tym stado zachowawcze Merynosa polskiego. Warto zwrócić uwagę na fakt, iż tamtejsze stado owiec rasy Ile de France jest jednym z najlepszych stad w kraju.
KOM-ROL Kobylniki hoduje również 5500 sztuk bydła, w tym 2000 krów. Wydajność w najlepszych oborach sięga poziomu 11000 kg. – Wieloletnia, konsekwentna praca hodowlana plasuje spółkę w czołówce producentów mleka w kraju – zaznaczają przedstawiciele firmy z kujawsko-pomorskiego.

Wyroby spółki powstają wyłącznie z surowca pozyskanego z własnej hodowli, w ich produkcji wykorzystuje się tradycyjne polskie receptury i naturalne przyprawy.
Żywiec jest ubijany i przerabiany w zakładzie przetwórczym należącym do firmy. Zakład ten spełnia wszystkie wymagania sanitarne nałożone przez UE, a wysokie kwalifikacje i doświadczenie załogi umożliwiają produkcję wyrobów o najwyższej jakości.
docen_polskie_Kom-Rol_kielbasa-swojska docen_polskie_Kom-Rol_poledwiczki-sopelki docen_polskie_Kom-Rol_szynka-biala