Voda Collagen z certyfikatem „Doceń polskie”

docen_polskie_Voda_voda-collagen

VODA NATURALNA Sp. z o.o. to jeden z laureatów IX audytu Ogólnopolskiego Programu Promocyjnego „Doceń polskie”. 10 lipca certyfikat przyznano Vodzie Collagen z oferty tej firmy.

W Ogólnopolskim Programie Promocyjnym „Doceń polskie” może wziąć udział każdy producent żywności, którego wyroby posiadają tzw. polski akcent. Oznacza to, że muszą być produkowane w naszym kraju, wytwarzane wg tradycyjnej receptury lub przy użyciu rodzimych surowców.
Godłem promocyjnym wyróżnia się jednak tylko te artykuły, którym Loża Ekspertów podczas audytów certyfikacyjnych przyzna wysokie oceny. Pięcioosobowe grono ocenia smak i wygląd produktu, punkty nadawane są także za stosunek jakości produktu spożywczego do jego ceny. Każdy z pięcioosobowego grona specjalistów ma do dyspozycji dziesięciostopniową skalę ocen. Wyrób, który zyska maksymalną liczbę punktów, poza godłem programu „Doceń polskie”, otrzymuje ponadto tytuł TOP PRODUKT.

Prestiż wynikający z wyróżnienia przyznanego Vodzie Collagen jest tym większy, iż patronat honorowy nad programem promocyjnym „Doceń polskie” sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Działania resortu dotyczące opisywanego przedsięwzięcia nie ograniczają się jednak wyłącznie do patronatu. W Loży Ekspertów zasiada bowiem przedstawiciel ministerstwa, który (podobnie jak pozostali specjaliści) ocenia wyroby. Poza nim, jury tworzą także doświadczeni kucharze oraz osoby zawodowo zajmujące się technologią żywienia. Przewodniczącym składu eksperckiego jest Mirek Drewniak, członek Fundacji Klubu Szefów Kuchni, autor popularnych przewodników kulinarnych.