Loża Ekspertów nagrodziła chleby tytułami TOP PRODUKT

docen_polskie_gs_dynow_logo
Chleb kołacz
i Chleb domowy na maślance to wypieki nagrodzone przez Lożę Ekspertów programu „Doceń polskie” w trakcie XVII atestacji produktów spożywczych. Chleby uzyskały godła promocyjne oraz tytuły TOP PRODUKT.
Miana te przyznawane są wyłącznie żywności najwyższej jakości, to zatem najlepsza rekomendacja dla wyrobów Piekarni należącej do Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Dynowie. Oferta producenta nie ogranicza się do wyróżnionych przez ekspertów wypieków. Piekarnia proponuje konsumentom 18 rodzajów pieczywa podstawowego, 26 rodzajów drobnego, jak również 42 rodzaje ciast oraz wafle suche.

Wyroby w piekarni produkuje się w sposób tradycyjny bez stosowania spulchniaczy, polepszaczy – czytamy na stronie internetowej Spółdzielni. Jak dowiadujemy się z witryny, certyfikaty „Doceń polskie” to nie pierwsze wyróżnienie przyznane wyrobom firmy. Piekarnia uzyskała certyfikat jakości oraz znak towarowy gwarancyjny „JAKOŚĆ TRADYCJA” za chleb żytni tradycyjny na zakwasie.
Wszystkie wyroby z asortymentu „Samopomocy Chłopskiej” można nabyć w 14 placówkach handlowych. Warto przy tym zaznaczyć, że 6 spośród nich ma siedzibę się na terenie Miasta Dynów, natomiast 8 pozostałych mieści się na terenie gminy Dynów. 10 placówek zostało zmodernizowanych: zamontowano w nich nowe urządzenia sklepowe, natomiast sprzedaż tradycyjną zastąpiono samoobsługową. Adresy placówek handlowych, jak również szczegółowe informacje na temat Spółdzielni z Dynowa można znaleźć na jej, wspomnianej już, stronie internetowej.

„Samopomocą Chłopską” kieruje Zarząd w składzie: mgr inż. Jan Nosal – Prezes Zarządu oraz  Zastępcy Prezesa Zarządu: Helena Domin i Józef Kocaj.
Gminna Spółdzielnia jest zrzeszona w Spółdzielczej Grupie Zakupowej „Samopomoc” w Przeworsku, której członkami jest 9 Spółdzielni, to jest: Dynów, Leżajsk, Medyka, Nowa Sarzyna, Przeworsk, Sieniawa, Żurawica, Bircza oraz Ustrzyki Dolne.
docen_polskie_GS-SCH-Dyn+-w_chleb-domowy-na-ma+Ťlance docen_polskie_GS-SCH-Dyn+-w_chleb-ko+éacz