Rozpocznij rok 2019 od sukcesu!

Kolejna ocena żywności będzie miała miejsce 30 stycznia 2019 roku. Tego dnia w Sosnowcu obradować będzie Loża Ekspertów programu promocyjnego „Doceń polskie”. Komisja, której przewodniczy Mirek Drewniak zbierze się już po raz trzydziesty pierwszy.

Styczniowy audyt jest pierwszym z czterech planowanych na każdy rok (poprzednia ocena miała miejsce w październiku, audyty odbywają się ponadto w kwietniu oraz lipcu).

Zdobycie znaku jakości „Doceń polskie” już w styczniu umożliwia zaplanowanie działań marketingowych na cały rok. Certyfikat może stanowić punkt wyjścia kampanii promocyjnych lub stanowić ich uzupełnienie. Pakiet narzędzi oferowanych laureatom programu jest różnorodny: każda firma może czerpać z niego profity przez dwa lata (na taki czas nadawane są wyróżnienia).

Bliższe informacje dot. regulaminu oraz korzyści wynikających z posiadania znaku jakości są dostępne na stronie internetowej www.docenpolskie.pl/program.

Producenci zainteresowani zgłoszeniem żywności do oceny już mogą kontaktować się przedstawicielami programu.