Przedstawiamy Miód łąkowo-bagienny

– (…) Bory, łąki i bagna Puszczy Augustowskiej stwarzają doskonałe warunki do czerpania pożytku pszczelego i produkcji wysokiej jakości miodu augustowskiego odmiany lipowej, wielokwiatowo-leśnej i łąkowo-bagiennej, charakteryzującego się wysokimi walorami smakowymi i zapachowymi. Miód augustowski pozyskiwany jest z kwiatów, ziół i innych roślin leśnych (…) Bogata przyrodniczo Ziemia Augustowska w lasy i roślinność bagienną pozwala na pozyskanie miodu augustowskiego odmiany łąkowo-bagiennej, w składzie z domieszką spadzi, niewielkiej ilości wosku i pyłku z kwiatów dziko rosnących. Posiada niezwykle bogaty zestaw składników mineralnych, dlatego od wielu lat cieszy się największym zainteresowaniem – takie informacje na temat Miodu augustowskiego znajdziemy na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Miód augustowski został wpisany na ministerialną Listę Produktów Tradycyjnych w czerwcu 2010 roku.

(…) Istotne jest to, że nektar i spadź miodu augustowskiego zbierane są z obszarów o specyficznym mikroklimacie, wchodzących w obręb Puszczy Augustowskiej. Jest to region o najniższym w tej części Europy zanieczyszczeniu powietrza i wód. Bogactwo lasów i terenów zielonych predestynowało do powołania tu Zielonych Płuc Polski, których obszar znacznie wykracza poza samą Puszczę Augustowską. Puszcza i Jeziora Augustowskie wraz z doliną Rospudy stanowią obszary chronionego krajobrazu. Pszczelarze, od których pozyskuje się miód augustowski już od wielu lat stosują te same, tradycyjne metody produkcji, czyli drewniane ule, najczęściej leżaki lub ule z nadstawkami. Tak jak przed laty wykorzystuje się tylko drewniane ramki, a węzę z wosku naturalnego. Należy podkreślić fakt wykluczenia z produkcji jakichkolwiek substytutów pyłku i antybiotyków, a zwalczanie warrozy następuje tylko w razie konieczności. Miód augustowski pozyskiwany jest na zimno, krystalizuje się w sposób naturalny, bez filtracji, pasteryzacji i podgrzewania. Nie podlega żadnym zabiegom zmieniającym jego naturalny skład – dowiadujemy się ze strony internetowej prezentującej Produkty Tradycyjne.

Podczas minionej oceny żywności Loża Ekspertów poznała bliżej Miód łąkowo-bagienny, czyli jedną z odmian Miodu augustowskiego. Propozycja Pasieki u Alfreda otrzymała maksymalne noty (same „10”) za smak, wygląd i stosunek jakości do ceny, dlatego też przyznano jej znak „Doceń polskie” i tytuł TOP PRODUKT.
Miano to jest zarezerwowane dla artykułów spożywczych najwyższej jakości, toteż przedstawiciele pasieki z Augustowa mają powody do dumy. Atestacja miała miejsce 25 kwietnia br., eksperci obradowali w Sosnowcu.