Pomidor szklarniowy Grupy „BIOTOMA” ubiega się o certyfikat „Doceń polskie”

Grupa Producentów Owoców i Warzyw „BIOTOMA” Sp. z o.o.  istnieje od 2007 roku. Członkowie  tego zrzeszenia zajmują się produkcją pomidora pod osłonami.

Całkowita powierzchnia uprawy pomidorów w gospodarstwach członków grupy wynosi obecnie 24 ha. Gospodarstwa zrzeszone w Grupie posiadają Europejski Certyfikat Jakości GlobalGap, natomiast sama „BIOTOMA” posiada certyfikat BRC.

Kluczowym produktem Grupy „BIOTOMA” jest pomidor szklarniowy, który weźmie udział w VIII audycie programu „Doceń polskie”. Zostanie on oceniony przez Lożę Ekspertów, której przewodniczy Mirek Drewniak, członek Fundacji Klubu Szefów Kuchni.

Rośliny uprawowe są utrzymywane w wysokiej kulturze. Jakość dostarczanych przez „BIOTOMĘ” produktów wiąże się także z wykorzystaniem kompleksowego zaplecza technicznego opartego na nowoczesnej technologii. Obiektami szklarniowymi steruje system komputerowy.

Wysoka jakość produktu umożliwiła firmie rozwinięcie współpracy ze znaczącymi kontrahentami. „BIOTOMA” posiada bogatą sieć kontaktów handlowych w kraju, a także na rynkach Unii Europejskiej oraz wschodnich.

Dwa lata po utworzeniu Grupy członkowie rozpoczęli inwestycję – budowę hali i chłodni do przechowywania pomidorów. W hali znajduje się m.in. linia do sortowania i pakowania pomidorów. Pomidory do sortowni są dostarczane w skrzynkach o pojemności 15 kg, z których w sposób automatyczny są podawane na linię sortującą (za pośrednictwem automatycznej wywrotnicy, ze szczotkami zabezpieczającymi pomidory przed uszkodzeniami). Puste skrzynki są podawane do drugiego paletyzatora, który ustawia je na paletach. Sortowanie pomidorów odbywa się na podstawie ich masy, wybarwienia oraz średnicy. System pozwala ocenić do 12 sztuk owoców w ciągu sekundy, na każdej z czterech ścieżek. Pozwala to przesortować i spakować około 12-16 ton pomidorów na godzinę. Na końcowym etapie pomidory na specjalnych tackach przemieszczają się do poszczególnych wyjść przyporządkowanych dla danej grupy i trafiają do skrzynek kartonowych. Komputer zlicza liczbę podawanych pomidorów i sumuje ich masę aż do uzyskania docelowej masy zbiorczej. Oprócz wyjść automatycznych, zainstalowano pięć wyjść ze stołami obrotowymi, na które trafiają największe pomidory – ręcznie pakowane do skrzynek kartonowych. Pracownicy, którzy odbierają zapełnione skrzynki, kontrolują jeszcze ich masę i ustawiają je na paletach.

Zapełnione palety przewozi się do komór chłodniczych, w których pomidory schładza się do około 10°C. Każda z komór ma swój dok załadowczy, palety ładowane są więc bezpośrednio na samochody dostawcze, co gwarantuje utrzymanie cyklu chłodniczego.

Czym wyróżniają się pomidory szklarniowe „BIOTOMY”?
Na całej powierzchni uprawiana jest odmiana Admiro F1. Produkcje prowadzone są w oparciu o nowoczesną, holenderską technologię. Obiekty szklarniowe wyposażono w komputery klimatyczne regulujące proces ogrzewania, wietrzenia oraz cieniowania, które prowadzą także monitoring wilgotności i EC podłoża. W uprawie pomidora „BIOTOMĘ” wspierają wyspecjalizowani doradcy.
Systematycznie, co dwa tygodnie wysyłana jest do analizy pożywka i wyciek z kapilary. Na podstawie wyników analizy układana jest pożywka podawana rośliną. Firma prowadzi ciągły pomiar wilgotności w macie za pomocą WCM-u i wag elektronicznych oraz wykonuje codziennie pomiary EC i pH zarówno w macie, jak i w przelewie. Pozwala to na optymalne nawożenie i nawadnianie roślin, co przekłada się na jakość owoców. Pracownicy wchodząc do obiektu szklarniowego przechodzą przez maty nasączone przeciwbakteryjnym płynem. Są oni ubrani w odzież ochronną – podkoszulki z logo gospodarstwa, zmienne obuwie oraz jednorazowe rękawiczki.
Do ochrony roślin stosuje się pełną ochronę biologiczną (są to entomofagi:Macrolophus caliginosus i Encarsia formosa zwalczające mączlika szklarniowego oraz Phytoseiulus persimilis zwalczający przędziorki). Do zapylania wykorzystuje się natomiast trzmiele. Stosowanie takiej technologii pozwala praktycznie wyeliminować ochronę chemiczną oraz dostosować nawożenie do potrzeb roślin. Pomidor otrzymany w wyniku stosowania tej technologii spełnia wszelkie kryteria związane z normami z zakresu bezpieczeństwa żywności.
docen_polskie__BIOTOMA_04 docen_polskie__BIOTOMA_01 docen_polskie__BIOTOMA_02 docen_polskie__BIOTOMA_03