Czy eksperci nagrodzą ekologiczny Miód leśny z Korzenicy?

docen_polskie_jb_logo
Zanim poznamy odpowiedź na to pytanie warto uzmysłowić sobie znaczenie pojęcia „ekologiczny miód”. Wyjaśnienie przynosi nam strona internetowa Pasieki Ekologicznej Jerzego Bańkowskiego, która jako pierwsza na Podkarpaciu (i jedna z pierwszych w naszym kraju) otrzymała Certyfikat Zgodności „EKOGWARANCJA PTRE” Sp. z o.o. Warto przy tym nadmienić, że ta podkarpacka pasieka jest członkiem Stowarzyszenia „EkoLubelszczyzna”.

Opisywana pasieka dowodzi, że łączenie doświadczenia i pasji przynosi doskonałe rezultaty.
Pan Jerzy Bańkowski może bowiem pochwalić się nie tylko posiadaniem certyfikatu potwierdzającego stosowanie ekologicznych metod wytwarzania miodu. Warto wiedzieć, że wyroby jego pasieki zdobyły liczne nagrody podczas targów i konkursów branżowych.
Co więcej, za sprawą udokumentowanej pięćdziesięcioletniej tradycji, miody te wpisano na listę Produktów Tradycyjnych prowadzoną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

O tym jak smakuje Miód leśny z Korzenicy – miód nektarowo-spadziowy będą mogli przekonać się także członkowie Loży Ekspertów Ogólnopolskiego Programu Promocyjnego „Doceń polskie”.
Już jutro produkt ten zostanie przez nich oceniony. To właśnie noty pięcioosobowego grona zadecydują, czy wyrób ten zdobędzie laur programu „Doceń polskie”.

Poza miodem nektarowo-spadziowym (łączącym właściwości miodów spadziowych i miodów kwiatowych), Ekologiczna Pasieka proponuje miody: ze spadzi iglastej, wielokwiatowy, gryczany i lipowy. Oferta obejmuje także miód sekcyjny (miód w plastrze), pyłek kwiatowy, propolis i wosk. Asortyment uzupełnia tradycyjnie produkowany miód pitny.

O certyfikacie produktów ekologicznych…
Pasieka otrzymała ów certyfikat w lipcu 2007 roku. Warto wiedzieć, że pszczelarz dysponujący tym dokumentem ma prawo umieszczać na etykiecie miodu informację, że jest to produkt ekologiczny. Tak oznaczony miód (z racji posiadanych właściwości) można sprzedawać po wyższej cenie.
Certyfikat nadawany jest  gospodarstwu pasiecznemu, które pozytywnie przejdzie dwuletni okres wdrożenia ekologicznych metody produkcji. Jego celem jest pełne dostosowanie systemu produkcji w gospodarstwie do wymagań pszczelarstwa ekologicznego i uzyskanie stosownego potwierdzenia w formie certyfikatu. W tym dwuletnim okresie pasieka jest nadzorowana przez upoważnioną do tego typu działań jednostkę certyfikującą.
Dla porządku warto dodać, że warunki prowadzenia pasieki metodami ekologicznymi są zawarte w załączniku Rozporządzenia Rady nr 2092/91/EWG z dnia 24 czerwca 1991 roku.
docen_polskie_miod_2 docen_polskie_miod