ONET.pl – informacja i II Certyfikacji Programu promocyjnego „Doceń polskie”.

Doceń polskie na ONET.pl
Portal ONET.pl opublikował dzisiaj informację o II Certyfikacji Programu promocyjnego „Doceń polskie”.

czytaj tutaj


————————————–
Program „Doceń polskie” ma na celu promocję wysokiej jakości produktów dostępnych na polskim rynku.
Skierowany jest do producentów dóbr konsumpcyjnych ze szczególnym naciskiem na produkty FMCG (produkty/dobra szybko zbywalne).
Uczestnictwo w programie „Doceń polskie” gwarantuje producentowi szerokie wsparcie promocyjne na różnych płaszczyznach i za pośrednictwem różnych nośników informacji – za pośrednictwem mediów tradycyjnych jak i elektronicznych.
Istnieją dwa sposoby dostarczenia produktu do oceny dopuszczającej przyznanie znaku „Doceń polskie”:
–     zgłoszenie produktu przez jego Producenta,
–     nominowanie produktu przez Lożę Ekspertów.