OSM w Siedlcach przed szansą zdobycia kolejnego certyfikatu jakości

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Siedlcach to jedna z firm, których wyroby są regularnie zgłaszane do udziału w atestacjach żywności. Godłami „Doceń polskie” nagrodzono dotychczas 5 propozycji tego producenta.
Jogurt naturalny, Twaróg sernikowy, Śmietana 18%, Jogurt naturalny 0% i Masło ekstra zdobyły nie tylko certyfikaty jakości, ale także tytuły TOP PRODUKT. Oznacza to, że Loża Ekspertów przyznała tym wyrobom maksymalne noty („10”) za wszystkie oceniane aspekty, czyli smak, wygląd i stosunek jakości do ceny.
Trzeba podkreślić, że wszystkie wyliczone wcześniej artykuły spożywcze wyróżniono więcej niż jeden raz. Znaki „Doceń polskie” są przyznawane na 2 lata. Kolejne wyróżnienia dowodzą, że firma z Siedlec utrzymuje najwyższą jakość bez względu na upływ czasu.

Podczas najbliższej atestacji jury programu „Doceń polskie” raz jeszcze oceni Śmietanę 18%. Audyt z udziałem tego produktu odbędzie się 25 października br. w Sosnowcu.
Oferta OSM w Siedlcach nie kończy się na jogurtach, twarogu, śmietanie i maśle. W asortymencie producenta znajdziemy także maślanki, kefiry, serki i mleko (także zsiadłe). Propozycje te są dostępne w różnych gramaturach i rodzajach, aby poznać je wszystkie warto odwiedzić stronę internetową www.osm.siedlce.pl.

Dzieje siedleckiej spółdzielni rozpoczynają się w 1931 roku, firma sprawnie łączy niemal 90-letnią tradycję z nowoczesnym podejściem do produkcji. Naturalne surowce (ponad 88% pozyskiwanego mleka zalicza się do klasy I i Ekstra) oraz korzystna lokalizacja: siedziba mieści się na zachodnim Podlasiu, w regionie bez wielkich zakładów przemysłowych, z dobrze rozwiniętym rolnictwem to tylko niektóre z tajemnic powodzenia przedsiębiorstwa. Nic dziwnego, że firma promuje swoje wyroby hasłem „Naturalne z Siedlec”.

Kwietniowa certyfikacja z udziałem wyrobów OSM Siedlce


Przedstawiciele Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Siedlcach nie spoczywają na laurach. W asortymencie firmy znajdziemy 5 produktów nagrodzonych przez Lożę Ekspertów programu „Doceń polskie”. Podczas dotychczasowych certyfikacji znaki jakości i tytuły TOP PRODUKT otrzymały: Jogurt naturalny 0%, Masło ekstra, Jogurt naturalny, Twaróg sernikowy oraz Śmietana 18%.

Wszystkie wymienione produkty uhonorowano więcej niż jeden raz. Godła programu są przyznawane zawsze na 2 lata, powtórne przyznanie wyróżnień dowodzi, że producent utrzymuje najwyższą jakość bez względu na mijający czas. Niebawem dobiegnie końca okres, na jaki przyznano certyfikatu Jogurtowi naturalnego i Twarogowi sernikowemu.
Obie propozycje zostaną ocenione raz jeszcze podczas zbliżającej się certyfikacji żywności.  Specjaliści z branży spożywczej będą obradowali 26 kwietnia br. w Sosnowcu. Tradycyjnie już, Loży Ekspertów będzie przewodniczył mistrz kuchni, Mirek Drewniak.

Zanim dowiemy się, czy nabiał z Siedlec zostanie raz jeszcze nagrodzony przez jury programu „Doceń polskie”, przypomnijmy ważne informacje dot. tego producenta.
OSM w Siedlcach proponuje konsumentom maślanki, jogurty, kefiry, masła, twarogi, serki i śmietany. Dzieje firmy sięgają roku 1931, kiedy to powstała Mleczarnia Spółdzielcza w Siedlcach.
Firma łączy tradycję ruchu spółdzielczego z nowoczesną organizacją i najnowszą technologią produkcji. – Wieloletnie działania w kierunku pozyskania mleka wysokiej jakości owocują ponad 88% udziałem w skupie mleka w klasie I i Ekstra. Spółdzielnia posiada dobrze rozwiniętą bazę transportową, dzięki której zawsze na czas docieramy do naszych producentów, kontrahentów, dystrybutorów i klientów – podkreślają przedstawiciele OSM w Siedlcach. Jak dodają, firma stale unowocześnia bazę przetwórczą, wdraża nowe technologie produkcji i wprowadza na rynek nowe produkty. – Nasze wyroby produkujemy tylko z naturalnych surowców, bez konserwantów, z troską o zdrowie klientów i ochronę środowiska, w którym żyjemy – podsumowują reprezentanci spółdzielni.

Osoby zainteresowane uzyskaniem szczegółowych informacji na temat produktów siedleckiej firmy i jej działalności zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej producenta, dostępnej pod adresem www.osm.siedlce.pl.

OSM w Siedlcach ma szansę zdobyć kolejne wyróżnienia

docen_polskie_osm_siedlce_logo
Jogurt naturalny 0%, Masło ekstra, Jogurt naturalny, Twaróg sernikowy, Śmietana 18%
– to produkty z asortymentu Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Siedlcach. Wszystkie wymienionych uzyskały nie tylko godła promocyjne „Doceń polskie”, ale i tytuły TOP PRODUKT. Oznacza to, że członkowie Loży Ekspertów przyznali im maksymalne noty za wszystkie oceniane aspekty (smak, wygląd, stosunek jakości do ceny). Śmiało można zatem powiedzieć, że w Siedlcach powstają TOP PRODUKTY!

Równie ważne jest, że wszystkie wymienione produkty zostały uhonorowane dwukrotnie, to znaczy, że po dwóch latach od pierwszego wyróżnienia, Loża Ekspertów nagrodziła je ponownie. Tym samym specjaliści z branży spożywczej potwierdzili, że mimo upływu czasu producent zachowuje najwyższą jakość.  W najbliższym audycie programu „Doceń polskie” po raz trzeci ocenione zostaną dwie propozycje OSM w Siedlcach. Jurorzy raz jeszcze sprawdzą jakość Jogurtu naturalnego 0%, i Masła ekstra. Jeśli po raz trzeci specjały te wprawią ekspertów w zachwyt, przedstawiciele siedleckiej spółdzielni nadal będą mogli promować je znakiem programu „Doceń polskie”.

Poza nagrodzonymi produktami, OSM w Siedlcach proponuje konsumentom maślanki, kefiry, mleko, twarogi i serki. Dzieje firmy sięgają roku 1931, a jej historia – jak można się domyślać – jest równie ciekawa, co długa.
Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem szczegółowych informacji  dot. historii firmy, zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej producenta, dostępnej pod adresem www.osm.siedlce.pl. Witryna pozwala poznać także liczne nagrody i wyróżnienia przyznane producentowi.

Dla porządku warto jeszcze dodać, że audyt podczas którego ocenione zostaną specjały z Siedlec odbędzie się 27 października br. XXII certyfikacja artykułów spożywczych odbędzie się w Sosnowcu.
docen_polskie_osm_siedlce_smietana docen_polskie_osmsiedlce_jogurt docen_polskie_osmsiedlce_twarog

Wyroby OSM w Siedlcach ponownie z maksymalną punktacją

docen_polskie_osm_siedlce_logo
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Siedlcach
produkuje przetwory mleczne, w tym Jogurt naturalny 0% i Masło ekstra, które to 28 stycznia, w czasie  XV certyfikacji Ogólnopolskiego Programu Promocyjnego „Doceń polskie”, zostały poddane ocenie.
Loża Ekspertów drugi raz wzięła pod lupę nie tylko wygląd i smak tych produktów, ale też stosunek ich jakości do ceny. Oba wyroby ponownie wypadły znakomicie – otrzymały maksymalne noty za wszystkie oceniane aspekty, dzięki temu poza godłem promocyjnym zdobyły tytuły TOP PRODUKT.

OSM w Siedlcach swoją działalność prowadzi od ponad osiemdziesięciu lat. Firma zlokalizowana  jest 90 km na wschód od Warszawy, a jej historia jest bardzo rozbudowana.
Za ważniejsze wydarzenia w dziejach firmy można uznać między innymi budowę nowego zakładu mleczarskiego przy ul. Kazimierzowskiej 7 (obecna lokalizacja OSM) w 1942 r., I etap modernizacji zakładu w latach 1948-1951 oraz gruntowną modernizację kotłowni zakładowej w 1974 r. i proszkowni mleka w 1981r.

W 1978 r. w zakładzie rozpoczęto produkcję serków homogenizowanych metodą ciągłą, zaś w 1980 r. uruchomiono dział masłowni, przez co OSM Siedlce zaistniało na rynku konsumenckim jako jeden z najnowocześniejszych zakładów mleczarskich. Lata osiemdziesiąte i dziewięćdziesiąte XX wieku to dalszy dynamiczny rozwój spółdzielni. Ze strony internetowej zakładu (www.osm.siedlce.pl) można zapoznać się z bogatą historią tego zakładu.

OSM w Siedlcach posiada bardzo ważną i dobrze rozwiniętą bazę transportową, dzięki której produkty docierają do producentów, kontrahentów, dystrybutorów i klientów na czas. Przedsiębiorstwo wciąż unowocześnia bazę przetwórczą i wdraża nowe technologie produkcji, podążając za gustami najbardziej wymagających konsumentów.
Poza nagrodzonymi podczas audytu specjałami, mleczarnia proponuje konsumentom także maślanki, kefiry, twarogi, mleka, śmietany oraz serki. Pełny asortyment firmy dostępny jest na stronie internetowej OSM.
docen_polskie_OSM-w-Siedlcach_jogurt-naturalny-0-proc docen_polskie_OSM-w-Siedlcach_masło-ekstra

Siedlecka śmietana doceniona!

docen_polskie_osm_siedlce_logo

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Siedlcach to jedna z firm, której wyroby brały udział w kilku audytach programu „Doceń polskie”.
Podczas XII certyfikacji Loża Ekspertów wyróżniła kolejną propozycję z jej oferty, tj. Śmietanę 18%. To już piąty artykuł spożywczy produkowany w siedleckiej mleczarni, który został wyróżniony przez ekspertów programu „Doceń polskie”!
Przypomnijmy, że w trakcie dotychczasowych audytów znak promocyjny  i tytuły TOP PRODUKT otrzymały: Jogurt naturalny 0%, Masło extra, Jogurt naturalny, a takżeTwaróg sernikowy.

Jak widać, OSM w Siedlcach proponuje konsumentom szeroki wybór doskonałych produktów mlecznych. Asortyment producenta obejmuje śmietany, serki, twarogi, masła, mleko, kefiry, jogurty oraz maślanki.

Firma jest zlokalizowana około 90 km na wschód od Warszawy, we wschodniej części województwa mazowieckiego. Rejonem działania obejmuje powiat siedlecki na zachodnim Podlasiu – region czysty ekologicznie, bez wielkich zakładów przemysłowych, z dobrze rozwiniętym rolnictwem.  Historia siedleckiej spółdzielni sięga roku 1931 – wtedy w tym mieście założono Mleczarnię Spółdzielczą. Dzieje przedsiębiorstwa można poznać dzięki stronie internetowej firmy zawierającej szczegółowy rys historyczny firmy.
Witryna ta prezentuje także informacje o wielu cennych nagrodach i certyfikatach przyznanych wyrobom spółdzielni.
docen_polskie_OSM-w-Siedlcach_śmietana-18-proc